Frit søfiskeri i Nordjylland
Som en ekstra service er her en beskrivelse af en række søer i nærområdet, hvor man gratis kan fiske.Aalborg Kommune
Via dette link kan du se alle de mange steder, hvor der er frit fiskeri i Aalborg Kommune.

Mastrupsøerne

Afstand fra Støvring: 0 km
Arter: Bækørred, gråskalle, ål. Om vinteren trækker havørrederne op i søerne.
Ejet af Rebild Kommune.
Parkering: Holdeplads ved søen.

Hornum Sø
Afstand fra Støvring: 7,4 km
Størrelse: 22 ha.
Største dybde: 2,6 m,
Gennemsnits dybde: 1,46 m.
Arter: Gedde, aborre, gråskalle, rudskalle, ål.
Ejerforhold: Nord-øst siden er ejet af Rebild Kommune (syd-vest siden ejes af lodsejere, og her er der IKKE frit fiskeri)
Parkering: Holdeplads ved søen.
Søens strandnr.: E 910. (Opgiv nr. til alarmcentralen ved nødopkald)
Læs mere: 1 2 3

Den store sø i Suldrup
Afstand fra Støvring: 11 km
Største dybde: 1,8 m.
Arter: Gedde, karusse, gråskalle, rudskalle.
Ejerforhold: Er enten ejet af Rebild Kommune eller Suldrup by?
Søen er forurenet og derfor lever der primært skaller i søen.
Parkering: Holdeplads ved søen.
Se Kort

Mossø
Afstand fra Støvring: 11,4 km
Arter: Gedde, aborre, skalle, ål.
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen.
Læs mere om frit fiskeri

Store Økssø
Afstand fra Støvring: 11,8 km
Størrelse: 32 ha.
Største dybde: 7,5 m (på midten)
Arter: Gedde, aborre, ål.
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen.
Parkering: P-plads 200 m fra søen. Handicapsti ned til og rundt om søen.
Søens strandnr.: E 915. (Opgiv nr. til alarmcentralen ved nødopkald)
Læs mere om frit fiskeri 2

Poulstrup Sø
Afstand fra Støvring: 13 km
Størrelse: 0,6 ha.
Største dybde: 5,5 m.
Gennemsnits dybde: 2 m.
Arter: Gråskalle, karusse, gedde, aborre. (alle rovfisk SKAL genudsættes, grundet igangværende biomanipulation.)
Ejerforhold: Aalborg Kommune.
Beliggende i kuperet terræn omgivet af plantage i et hedeområde.
Parkering: Holdeplads ved søen.
Læs mere: 1

Navnsø
Afstand fra Støvring: 30 km
Arter: Gedde, aborre, skalle, ål.
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen.
Parkering: P-plads 100 m fra søen.
Læs mere om frit fiskeri

Sjørup Sø
Afstand fra Støvring: 30,9 km
Størrelse: 40 ha.
Største dybde: 14 m.
Arter: gedde, aborre, gråskalle, rudskalle, ål.
Ejerforhold: Kendes ikke. Men ved at fiskeri er tilladt. Nedenfor golfbanen er der fiskeriforbudt.
Dyb sø i agerland omgivet af eng og mose. Sommerhuse- og golfområde.
Parkering: Holdeplads ved søen.
Læs mere: 1


Den næste er ikke en sø og det er ikke i nærområdet - men det er gratis

Gudenåens nederste løb
Afstand fra Støvring: 61,4 km
Arter: Laks, havørred, gedde, aborre, sandart, brasen, karpe, suder, hork, gråskalle, rudskalle.
Det er strækningen fra Frisenvold Laksegård til Randers Bro, hvor fiskeriet med stang er frit tilgængeligt for alle.
Læs mere: 1